Akce jsou vhodné pro pracovní kolektivy, kde prostřednictvím outdoorových sportů dochází k navazovaní neformálních vztahů v týmech principem silných společných prožitků, jako prostředku vedoucího k dalšímu rozvoji osobnosti: schopnost řešit neobvyklé situace, zlepšení komunikačních dovedností v rámci týmu, stmelení skupiny a posílení loajality k zaměstnavateli... Všechny akce zároveň přinášejí aktivní odpočinek, zábavu, možnost poznat sami sebe i své spolupracovníky

loga partneri 2017 10